Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://otthonicuccok.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken https://otthonicuccok.hu/adatkezeles keresztül.

 

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Otthonicuccok nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Az Otthonicuccok semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése lenne a Webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan, akkor a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

 

Telefonszám: +36-1/443-3039

 

E-mail cím: hello@otthonicuccok.hu

 

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Az Otthonicuccok Adatai

A Webáruházat a Schenopol Kft. fejleszti és üzemelteti (a továbbiakban Otthonicuccok).

Schenopol Kft.
Adószám: 25119064-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-082449
Vezetve a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Székhely: 4751 Kocsord Kossuth u. 5

Telephely / levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 7

Tagja a Sz. Sz. B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu

Weboldal: unas.hu

2. Felhasználási Feltételek

2.1. Felelősség

 

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Otthonicuccok nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Otthonicuccok kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Otthonicuccok ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Otthonicuccok jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Otthonicuccok jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Otthonicuccok nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Otthonicuccoknak. Ha a Otthonicuccok jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Otthonicuccok és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Otthonicuccok törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Otthonicuccok a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Otthonicuccok előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Otthonicuccok előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Otthonicuccok előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Otthonicuccok fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://otthonicuccok.hu/ domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Otthonicuccok által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Otthonicuccok adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Otthonicuccok külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Otthonicuccok által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Otthonicuccok adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Otthonicuccok a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

Felhasználó regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően vagy az első rendelés leadása közben tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Otthonicuccok részére:

Email cím

Jelszó

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám,

Cím (város, irányítószám, utca név, házszám, ország)

A regisztráció sikeréről a Otthonicuccok e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A regisztrált Felhasználónak a későbbi rendelés leadása esetén már csak be kell jelentkeznie a létrehozott regisztrációs fiókba az e-mail cím és a jelszó megadásával és a megrendelés során nem kell újra és újra megadnia adatait.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a felhasználói fiókjába bejelentkezve a felhasználói fiók törlése menüben a "TÖRLÖM A FIÓKOM" gombbal vagy a hello@otthonicuccok.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Otthonicuccok köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Otthonicuccokt.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

A Honlapon történő bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A termékek kosárba helyezése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy Felhasználó rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását. A kosár tartalmának megtekintéséhez a „Kosár” menüpontra kell kattintania a Felhasználónak, mely az oldal tetején, jobb oldalon, a kosár ikon mellett található. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros X ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a +,- gombra kattintással.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a kosáron belül, a kosár tartalma alatt megtalálható adatlap (a továbbiakban Megrendelési adatlap) kitöltésével elkezdheti a megrendelési folyamatot. Ha a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal vagy bónusszal, akkor itt érvényesíteni, felhasználni tudja a Felhasználó a kupon, bónusz kód megadásával. vagy tovább nézelődhet a Webáruházban, a böngészőjében található vissza gombra kattintva. A Megrendelési adatlapon a Felhasználónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 3.1. pontban feltüntetett adatokat, a szállítási módot. A szállítási módtól függően változik a fizetési módok közötti választási lehetőség, mely a szállítási mód mellett kerül feltüntetésre. Ha a Felhasználó olyan szállítási módot választ, ahol, ami mellett több fizetési lehetőség került feltüntetésre, közöttük a Felhasználó a Megrendelési adatlap alján megjelenő lehetőségek közül úgy tud választani, hogy rákattint a fizetési módra, majd a megjelenő felületen a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva tudja kiválasztani a kívánt fizetési módot, mellyel egy időben a Felhasználó a megrendelését el is küldi a Otthonicuccok részére, amely szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés elküldését követően a rendszer a képernyőn keresztül (is) és emailben tájékoztatja a Felhasználót a rendelés sikerességéről, a rendelési azonosítóról, illetve hogy Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni a rendelés visszaigazolásáról.

A megrendelések állapotát a „Rendeléseim” menüpont alatt ellenőrizheti a Felhasználó. Ezt a funkciót kizárólag regisztrált Felhasználók vehetik igénybe és a funkció belépés után érhető el. A rendelés állapotáról a Otthonicuccok e-mailben értesítőt küld.

A Otthonicuccok fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A Otthonicuccok nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3.3. Kedvezmények, kuponok

A kuponok kedvezményeket biztosítanak, melyek által csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni. A kuponok felhasználásakor a kupon kódját kell megadni a kosár tartalma alatti kis üres mezőben, majd a „KUPON BEVÁLTÁSA” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. Az utalvány készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Otthonicuccok részére való elküldéséig a Webáruház felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros X ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség (+,- gombokkal módosítható), rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Otthonicuccok késedelem nélkül, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Otthonicuccok részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Otthonicuccok és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Otthonicuccoktól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Otthonicuccok részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Otthonicuccok felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6. Fizetés

Utánvét (Átvételkor készpénzben a futárnak): Amennyiben a Honlapon megrendelt termék MPL futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

Banki előreutalás: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék MPL futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a rendelés után e-mailben megkapott bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Online bankkártyás fizetés (OTP Simplepay): E fizetési mód választása esetén a megrendelés során kell fizetnie. A megrendelés elküldését követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk, amennyiben a megrendelés során Online bankkártyás fizetés (OTP Simplepay) fizetési módot választott. Online bankkártyás fizetés (OTP Simplepay) esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak a sikeres, online bankkártyás fizetés esetén jogosult.

Online bankkártyás fizetés (OTP Simplepay)   esetén a Megrendelő tudomásul veszei, hogy a(z) Schenopol Kft. 4751 Kocsord Kossuth u. 5 adatkezelő által a(z) otthonicuccok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, telefonszám, megrendelés azonosító, megrendelt termékek. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

3.7. Számla

Otthonicuccok a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad. 

3.8. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása az MPL futárszolgálat igénybevételével történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Otthonicuccok értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

Amennyiben a Felhasználó a nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen, akkor a futárszolgálat másnap újra próbálja a kézbesítést. Ha a második kézbesítési kísérlet is sikertelen, abban az esetben visszaérkezik a Otthonicuccok raktárába a csomag és a rendelést automatikusan töröljük. A futárszolgálatnak a Otthonicuccok megadja a Felhasználó telefonszámát, így a futár fel tudja venni a Felhasználóval a kapcsolatot kézbesítés előtt, illetve abban az esetben, ha bármi gond lenne a kiszállítással kapcsolatban. Miután a futárszolgálatnak Otthonicuccok átadja a küldeményét, Felhasználó e-mailben meg fogja kapni a küldeményazonosítót, amit az MPL weboldalán nyomon is követhet.

Csomag nyomonkövetése: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

A küldeményazonosító a Otthonicuccok ügyfélszolgálatától is lekérdezhető. (hello@otthonicuccok.hu, 06 1 5999 100) 

MPL futárszolgálat elérhetőségei:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-333-7777

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Weboldal: www.posta.hu

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után a Otthonicuccoknak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Otthonicuccok díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Otthonicuccok felelősséget nem vállal!

3.8.1. Szállítási költségek

A kiszállítás Magyarország területén belül az MPL futárszolgálattal 1590 Ft-ba kerül.

Az Európai Unión belüli kiszállítás díjszabása:

A szállítási költség az alábbi országokba 2 990 Ft-ba kerül:
Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország, Lengyelország, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein**, Bulgária, Svájc**

A szállítási költség az alábbi országokba 5 990 Ft-ba kerül:
Dánia, Franciaország, San Marino***, Vatikán***, Olaszország, Nagy-Britannia, Monaco, Írország, Litvánia, Lettország, Spanyolország, Svédország, Észtország, Törökország**, Málta, Norvégia**, Görögország, Andorra**, Gibraltár***, Portugália, Finnország, Ciprus

3.8.2. Szállítási határidő

A megrendelések jelentős részének kiszállítása megtörténik 1 munkanapon belül. Nagyon fontos, hogy a Otthonicuccok - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Otthonicuccok késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Otthonicuccok a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a) a Otthonicuccok a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.9. Termék ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

4. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

4.1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. a) a terméknek,

 

 1. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Otthonicuccok a jogszabályban biztosított 14 napos elállási idő helyett 30 napot biztosít Felhasználó részére, hogy elállási jogával élhessen.

 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Otthonicuccok részére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Otthonicuccok részére.

 

Mindkét esetben a Otthonicuccok emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Otthonicuccoknak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Otthonicuccok a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Otthonicuccok 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Otthonicuccok postai címére (4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 7). A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék visszaküldése esetén – ha terméket Felhasználó nem az eredeti csomagolásban küldi vissza – köteles azt gondosan becsomagolni, nehogy megsérüljön.

 

A termék Otthonicuccok címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Otthonicuccoknak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Otthonicuccok visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Otthonicuccok által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Otthonicuccok jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Otthonicuccok a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Otthonicuccok, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

5. SZAVATOSSÁG

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő tizenkét hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első tizenkét hónapban tehát a Otthonicuccoknak kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Tizenkét hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

5.1. Kellékszavatosság

 

Felhasználó a Otthonicuccok hibás teljesítése esetén a Otthonicuccokral szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Otthonicuccok számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Otthonicuccok költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Otthonicuccok adott okot.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Otthonicuccokral.

 

Felhasználó közvetlenül a Otthonicuccokral szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Otthonicuccoktól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Otthonicuccok csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Otthonicuccok bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2. Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Otthonicuccok) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Otthonicuccok) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Otthonicuccok) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.3. Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint:

 

a)10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

 

b)100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

 

 1. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Otthonicuccok vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Otthonicuccok a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Felhasználó a terméket átveszi.

 

Jótállás esetén Felhasználót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 5.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 5.1 és a 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Otthonicuccok, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Otthonicuccoknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

A Otthonicuccok kétség esetén szakértő bevonásával megvizsgáltatja a terméket. A vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy kinek a felróható magatartásának következménye a termék hibás volta. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat következménye, Otthonicuccok nem köteles a jótállási igény teljesítésére.

 

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Otthonicuccok nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Otthonicuccoknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Otthonicuccokat terhelik.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Otthonicuccok gondoskodik.

 

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jótállási igény a jótállási jeggyel és az azon megjelölt szervizben közvetlenül (is) érvényesíthető. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

A vásárló opcionálisan kiterjesztheti a jótállást +1 évvel, mely ára bruttó 990 Ft. Ebben az esetben a fent felsorolt jogok 1 évig illetik meg a vásárlás dátumától

 

5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Szavatossági és jótállási igényeit Felhasználó érvényesítheti:

 

Cím: Otthonicuccok  4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 7

 

E-mail: hello@otthonicuccok.hu

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1.Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Felhasználó a termékkel vagy a Otthonicuccok tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: Otthonicuccok 4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 7

 

Telefonszám: +36-1/443-3039

 

E-mail cím: hello@otthonicuccok.hu

 

Otthonicuccok a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Otthonicuccok a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

Otthonicuccok a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Otthonicuccok az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

Otthonicuccok a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén Otthonicuccok az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Otthonicuccok és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Otthonicuccokral való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

 

Fax száma: (42) 311-750

 

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

 

A vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.

 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

- Bírósági eljárás kezdeményezése

 

- Online vitarendezési platformon keresztüli jogvita indítása:

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

  7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

   

  KütyüBazár jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

  8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

  A vételár teljes kifizetéséig a termék a KütyüBazár tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a KütyüBazár irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2023-01-03]

  Adatkezelési tájékoztató
  BEVEZETÉS

  A Schenopol Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

  Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.otthonicuccok.hu

  Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://otthonicuccok.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

  A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


  AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

  Név: Schenopol Kft

  Székhely: 4751 Kocsord, Kossuth utca 5.

  Cégjegyzékszám: 15-09-082449

  Adószám: 25119064-2-15

  E-mail: hello@otthonicuccok.hu

  Telefon: +36-1/443-3039

  Mivel az adatkezelő az előírt kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölésének az alábbi pontok alapján nem tesz eleget, így adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki:

  a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat);

  b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

  c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.


  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

  6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

  A személyes adatok:

  a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

  b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

  c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

  d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

  e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

  f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

  ADATKEZELÉSEK

  REGISZTRÁCIÓ

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

  Személyes adat 

  Az adatkezelés célja

  Vezetéknév, utónév

  Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

  E-mail cím 

  Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés

  Jelszó

  A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

  A regisztráció időpontja 

  Technikai művelet végrehajtása.

  A regisztráció kori IP cím  

  Technikai művelet végrehajtása.

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  1. Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
  2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
  3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
  4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord, Kossuth utca 5. címen,
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
  2. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.


  WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév 

  A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

  E-mail cím

  Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése

  Telefonszám

  Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése

  Számlázási név és cím

  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  Szállítási név
  és cím

  A házhoz szállítás lehetővé tétele.

  Megjegyzés a rendeléshez

  Megrendeléssel és szállítással kapcsolatos információk kezelése 

  A vásárlás/ regisztráció időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A vásárlás/ regisztráció kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.


  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon

  1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
  2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos, raktáros munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord, Kossuth utca 5. címen,
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja:

  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,

  7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

  7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés]

  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

  1. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.


  VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Telefonszám

  A visszahíváshoz szükséges

  Téma megadása

  A visszahíváshoz szükséges

  A visszahívás kérésének időpontja. 

  Technikai művelet végrehajtása.

  A visszahívás kérése kori IP cím.   

  Technikai művelet végrehajtása.

  1. Az érintettek köre: a weboldalon visszahívást kérő valamennyi érintett
  2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

  Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
  2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord, Kossuth utca 5. címen
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
  2. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, ha azt szeretné, hogy visszahívjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk Önt visszahívni.


  KAPCSOLATFELVÉTEL (NEM TALÁLOD, AMIT KERESEL?)

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Név

  Azonosítás

  E-mail cím

  Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

  Üzenet tartalma

  A válaszadáshoz szükséges

  A kapcsolatfelvétel időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.


  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.


  1. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
  2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.
  3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik.
  4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord, Kossuth utca 5. címen,
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
  2. Tájékoztatjuk, hogy
  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

  ÜGYFÉLKAPCSOLAT

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Név, e-mail cím, telefonszám.

  Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél. 


  1. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
  2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.
  3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord, Kossuth utca 5. címen,
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja:

  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

  7.2. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés]

  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

  1. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/kérését feldolgozni.

  AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓKSzállítás

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  Név: Magyar Posta Zrt. - MPL - Futárszolgálat

  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

  Elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu, 06-40-31-32-33

  Web: www.posta.hu

  Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

  Elérhetőség: info@gls-hungary.com

  web: gls-group.eu/HU/hu/home

  Név: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

  Elérhetőség: ugyfelszolgalat@expressone.hu

  web: https://expressone.hu

  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
  2. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.


  Tárhely-szolgáltató

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

   

  Tárhelyszolgáltató adatai:

  Név: UNAS Online Kft.

  Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  Elérhetőség: unas@unas.hu

  Weboldal: unas.hu


  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
  2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  11. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.


  Telefonközpont-szolgáltató

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Telefonközpont szolgáltatás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:


  Név: VNM Zrt.

  Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 7. (5. emelet)

  Elérhetőség: info@voipnetwork.hu


  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, az érintett hangja, milyen ügyben telefonál, telefonszám, e-mail cím, egyéb személyes adatok.
  2. Az érintettek köre: A telefonon az adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a telefonközpont-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a telefonközpont-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  11. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.


  Weboldal üzemeltetés

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:


  Név: Tóth Sándor E.V.

  Cím: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32.

  E-mail: info@wtstudio.hu


  Név: MZperX Kft.

  Cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 4/b A lph. Fszt. 8.

  E-mail: mzperx.net@gmail.com


  Név: Nagy Dávid E.V.

  Cím: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 40.

  E-mail: info@webtitan.hu


  Név: Skylon Enterprise Kft.

  Cím: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32

  E-mail: toth.sandor@skylon.hu


  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
  2. Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  11. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.


  Könyvelési feladatok, számlázás

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:


  Név: Morality Kft.

  Cégjegyzékszám: 0909014834

  Cím: 4032 Debrecen, Borbíró tér 5. 8.em. 64.

  Adószám: 14276374-2-09

  E-mail: info@morality.hu


  Név: Sanor Consulting Kft.

  Cégjegyzékszám: 0909022945

  Cím: 4071 Hortobágy, Kossuth utca 5.

  Adószám: 23890187-2-09

  E-mail: sanorconsulting@gmail.com


  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.
  2. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: Könyvelési feladatok ellátása.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.


  Logisztikai ügyintézés

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Megrendelések feldolgozása, kiszolgálása, vásárlói kapcsolattartás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:


  Név: Lakatos István E.V.

  Nyilvántartási szám: 2372148

  Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 7.

  Adószám: 60849306-2-29

  E-mail: hello@otthonicuccok.hu


  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.
  2. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: A megrendelések feldolgozása, kiszolgálása és a vevőkkel való kapcsolattartás.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.


  Elektronikus levelezés szolgáltatások

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Megrendelések feldolgozása, kiszolgálása, vásárlói kapcsolattartás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:


  Név: Google LLC

  Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Elérhetőség: www.google.com/contact/


  Név: MikroVPS Kft.

  Cím: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

  Elérhetőség: https://www.mikrovps.net/


  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, üzenet tartalma.
  2. Az érintettek köre: Az e-mailben az adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: A vevőkkel való e-mailen történő kapcsolattartás.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.


  Online marketing szolgáltatások

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:


  Név: ActiveCampaign,LLC

  Székhely: 119 West 24th Street, 4th Floor New York, NY 10011 USA

  Web: https://www.activecampaign.com

  Ügyfélszolgálat: +1 (800) 357-0402


  Név: Facebook Inc.

  Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park California, CA 94025 USA

  Web: www.facebook.com

  Ügyfélszolgálat: +1 (650) 543-480


  Név: Amazon

  Székhely: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland

  Web: www.amazon.com


  Név: Pinterest-Europe Ltd

  Székhely: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

  Web: https://pinterest.com/


  Név: TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED

  Székhely: One London Wall, 6th Floor, London, England, EC2Y 5EB

  Web: https://www.tiktok.com/


  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, látogatói adatok
  2. Az érintettek köre: A weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: A weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a weboldal látogatottságának növelése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  6. Az érintett jogai:
  7. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  8. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  9. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  10. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.


  COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

  1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, „Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
  3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
  4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés időtartama

  Kezelt adatkör

  Munkamenet sütik (session)

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

  Látogatás kezdete, kosárba helyezett termékek és azok mennyisége

  Állandó vagy mentett sütik

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  az érintett törléséig

  Webáruház statisztika (anonimizált)

  Az oldal működéséhez szükséges sütik (instruShowed, frontend, frontend_cid)


  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  az érintett törléséig

  Vásárlói csoport (alapértelmezetten végfelhasználó, bejelentkezés esetén viszonteladó)


  Marketing sütik (popupData, om, om-success-cookie, om-success)

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  az érintett törléséig

  Látogatás kezdete, látogatás vége, a látogatás során előugró popup ablakok száma és fajtája

  Keresztmarketing sütik (PAP..)

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

  Látogatás kezdete, látogatás vége, anonimizált user id

  Ügyfélszolgálati sütik

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

  Látogatás kezdete, látogatás vége, anonimizált user id, megkezdett chat beszélgetés azonosítója


  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


  GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

  1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
  3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
  4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
  5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban
  7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/


  ADROLL NYOMKÖVETÉS HASZNÁLATA

  Annak érdekében, hogy optimalizáljuk a látogatók számára elhelyezett hirdetéseket, igénybe vesszük az AdRoll Advertising Limited (Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország) szolgáltatásait. Weboldalunk használja az AdRoll „újramegkeresés” (retargeting) és „lehetséges ügyfelek felerítése” (prospecting) funkcióját. Ennek keretében az AdRoll célzott hirdetéseket szolgáltat az Ön böngészési adatai alapján. Ez azt jelenti, hogy miután Ön felkereste a Otthonicuccok weboldalát, az AdRoll később, amikor Ön böngészik az interneten, célzott hirdetéseket tesz fel Önnek a Otthonicuccokral kapcsolatban. Amikor Ön felkeresi a Otthonicuccok weboldalát, az AdRoll egy sütit állít be az Ön böngészőjében. Minden, amit eddig a sütikről mondtunk (lásd fentebb), ezekre a sütikre is vonatkozik. Az AdRoll a tárolt adatokat arra használja, hogy az Ön böngészési viselkedése alapján célzott Otthonicuccok hirdetéseket jelenítsen meg Önnél.  HU_hu / Version 2.0 / 18.05.2018 14

  Az AdRoll az alábbi típusú információkat gyűjti, és az alábbiakban kifejtett célokra használja fel ezeket az információkat:

  • Az Ön weboldalunkon folytatott aktivitása, például szörfözési viselkedése, mely oldalakat keresett fel és mely árucikkeket tett bele az online kosarába;
  • Az eszközre és a böngészőre vonatkozó információk, például az Ön eszközének IP-címe, a süti karakterláncának adatai, és mobileszköz esetében a használt eszköz típusa és az Ön eszközazonosítója (pl. Apple IDFA/ Android Advertising azonosító);
  • Az Önnek mutatott online hirdetésekre vonatkozó adatok, pl. hol és milyen gyakran helyeztünk el hirdetést, és Ön reagált-e erre;
  • A partnerek adatai a digitális hirdetések területén, például névtelenített hirdetőügyfél-azonosítók, az Ön ügyfélazonosítója vagy az e-mail címének olvasásra nem alkalmas verziójához köthető azonosító;
  • Az AdRoll ezeket az információkat arra használja, hogy hirdető ügyfelei optimalizálhassák az Önnek szánt hirdetéseiket. Az AdRoll ezenfelül a saját szolgáltatásainak futtatására, javítására és bővítésére is használja az adatokat.

  Bizonyos körülmények között az AdRoll más Európai Gazdasági Térségbeli országokba továbbíthatja az információkat. Az AdRoll ugyanakkor megteszi a szükséges lépéseket a megfelelő szintű adatvédelem fenntartására. Ha az AdRoll például az Egyesült Államokba küldi az Ön adatait, további intézkedéseket is hoz, szükség esetén például EU-kompatibilis adattovábbítási megállapodásokat köt az adatimportőrrel.

  Böngészője beállításainak módosításával Ön letilthatja az AdRoll által vagy az AdRoll nevében elhelyezett célzott hirdetéseket. Ezenfelül megakadályozhatja, hogy a sütik segítségével adatokat gyűjtsenek az Ön internethasználatáról, és ezeket az adatokat az AdRoll feldolgozza, ha letiltja az AdRoll sütiket, amit a következőképpen tehet meg:

  Ha törli a sütiket az eszközén, a következő alkalommal, amikor használja az eszközt, újra le kell őket tiltania. Ha több böngészőt vagy eszközt használ, ezt a „letiltás” funkciót mindegyik böngészőn és eszközön használnia kell.

  Az AdRoll használata az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozik, amennyiben előzetesen megszerezték ehhez az Ön hozzájárulását, és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alá is, mivel ebben az esetben a Otthonicuccoknak jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez. Kizárólag addig kezeljük az Ön adatait, amíg szükség van rájuk ahhoz a célhoz, amire gyűjtöttük őket.

  Az AdRoll-lal kapcsolatos további adatvédelmi tájékoztatást a következő weboldalon olvashat: https://www.adroll.com/de-DE/about/privacy.


  A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


  BANKKÁRTYÁS FIZETÉS - SIMPLEPAY

  Tudomásul veszem, hogy a(z) Schenopol Kft. (4751 Kocsord Kossuth u. 5.) adatkezelő által a(z) otthonicuccok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, telefonszám, megrendelés azonosító, megrendelt termékek. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


  FACEBOOK PIXEL

  A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616


  HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse
  2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
  3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
  4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat Az adatkezelés célja Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtás

  1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
  2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálat és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
  • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord, Kossuth utca 5. címen,
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
  2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  1. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.


  PANASZKEZELÉS

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév

  Azonosítás, kapcsolattartás.

  E-mail cím

  Kapcsolattartás

  Telefonszám

  Kapcsolattartás

  Számlázási név és cím

  Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése

    

  1. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
  2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
  3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord, Kossuth utca 5. címen
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése
  2. Tájékoztatjuk, hogy
  • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.


  TELEFONOS HANGRÖGZÍTÉS

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, az érintett hangja, milyen ügyben telefonál, telefonszám, e-mail cím, egyéb személyes adatok.
  2. Az érintettek köre: A telefonon az adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.
  3. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a telefonos hívások dokumentálása, az ügyfél-elégedettség biztosítása, a panaszok hatékony kivizsgálása céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.
  5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  6. A személyes adatok felhasználása: A felvételek meghallgatására csak személyesen kerülhet sor, főképp az érintettől érkező esetleges panasz kivizsgálása, vitás kérdések tisztázása érdekében.
  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 4751 Kocsord Kossuth u. 5 címen,
  • e-mail útján a hello@otthonicuccok.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-1/443-3039 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja:

  9.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja.

  9.2. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés]

  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

  1. Egyéb tudnivalók a telefonos hangrögzítéssel kapcsolatban:

  - A beszélgetés kezdetekor Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy ki az adatkezelő, rögzíti a felvételt és hogy hol tudja pontosan elolvasni a hangrögzítésre vonatkozó jelen adatkezelési tájékoztatót.

  - Szolgáltató az ügyfél számára biztosítja, hogy az erre vonatkozó kérése esetén a hangfelvételt visszahallgathassa, illetve arról másolati példányt kapjon, összhangban a 213/H/2009. számú Adatvédelmi biztosi állásfoglalással

  - Szolgáltató lehetőséget biztosít a hangrögzítés nélküli kapcsolatfelvételre e-mail címén keresztül.


  KÖZÖSSÉGI OLDALAK

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


  ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

  1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
  2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.
  3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
  4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
  5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


  AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  1. A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
  2. A helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  3. A törléshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
  4. Az elfeledtetéshez való jog Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
  1. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
  2. A tiltakozáshoz való jog A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
  3. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  4. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.


  INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával


  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.


  AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


  ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


  PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  ZÁRSZÓ

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) - 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

  1. május 23.

  Schenopol Kft.